Zatrzymany kieł u dziecka – dystalizacja

Wczesne stosowanie Invisalign u dzieci i młodzieży – czy warto? 

U naszego pacjenta, jeśli dokładnie się przyjrzycie, całkowicie nie było w łuku miejsca na prawy kieł, przez co ząb został zatrzymany. Widzicie też „przeskok żuchwy” w ostatnim etapie? To bardzo ważny moment. Co zrobiliśmy i co osiągnęliśmy dzięki Invisalign? Sami zobaczcie!

🔸Odpowiednia rozbudowa łuków  zębowych pozwala na wyrzynanie wszystkich zębów stałych. Najłatwiejszą i najbardziej komfortową rozbudowę możemy uzyskać poprzez zastosowanie nakładek Invisalign. Pozwala to uniknąć wielu dodatkowych elementów stosowanych w aparatach stałych (metalowych)

🔸 Czy każdy zatrzymany kieł wymaga chirurgicznego odsłonięcia?

Odtworzenie miejsca dla wyrzynajacego się zęba, w odpowiednim dla niego czasie pozwala na zachowanie jego naturalnego procesu wyrzynania, bez ingerencji chirurgicznej. Tak było tez u naszego pacjenta. Po wytworzeniu miejsca w łuku ząb samoczynnie rozpoczął wyrzynanie.

🔸 Czy możliwe jest wysunięcie cofniętej żuchwy? 

Wysunięcie żuchwy u pacjentów w trakcie fazy wzrostu możemy osiągnąć przy udziale aparatów ortodontycznych. Jeżeli leczenie zostanie podjęte zbyt późno, pozostanie wysunięcie żuchwy poprzez zabieg chirurgiczny.