Falkowski Dental Clinic

Białystok

Warszawa

Sopot

Augustów

Konsultacje i diagnostyka

Każda metamofroza uśmiechu rozpoczyna się od wnikliwej diagnostyki opartej o najnowsze, cyfrowe technologie oraz omówienia potrzeb i planu leczenia z lekarzem prowadzącym. 

W naszej klinice posiadamy najnowsze aparaty diagnostyczne oraz specjalistyczne skanery wewnątrzustne, które pozwalają zastąpić konwencjonalne wyciski diagnostyczne precyzyjnym skanem 3D.

Dzięki temu już na tej samej wizycie pacjent może zobaczyć swoje zęby na ekranie monitora, a lekarz omówić planowane zabiegi oraz ich zakres i przebieg całego procesu leczenia.

Scroll to Top