Falkowski Dental Clinic

Białystok

Warszawa

Sopot

Augustów

dr n. med. Mateusz Falkowski

Invisalign Diamond Doctor

Dr Falkowski w tym roku uzyskał wyjątkowy tytuł Diamond Apex, przyznawany dla 1% najlepszych lekarzy Invisalign w Europie, Afryce i Środkowej Azji. Każdego roku leczy ponad 700 pacjentów wyłącznie przy zastosowaniu niewidocznych aparatów nakładkowych Invisalign. Jest założycielem wysoce specjalistycznej kliniki Falkowski Dental Clinic mającej obecnie swoje oddziały w Białymstoku, Warszawie, Sopocie i Augustowie. Przy współpracy z zespołem specjalistów stomatologii realizuje kompleksowe leczenie ortodontyczne i stomatologiczne w oparciu o autorskie, cyfrowe protokoły kompleksowego leczenia wad zgryzu oraz defektów estetyki uśmiechu. Jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, na kierunku lekarsko-dentystycznym, który ukończył w 2011 roku. W roku 2013 podjął specjalizację w dziedzinie ortodoncji w Akademickim Centrum Stomatologii w Zabrzu w Katedrze Dysfunkcji Narządu Żucia oraz Ortodoncji, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (ukończona wiosną 2017 r). W 2013 roku został Członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego oraz European Orthodontist Society, jest także uczestnikiem większości organizowanych konferencji. Swoje doświadczenie zdobywa zarówno w pracy gabinetach stomatologicznych, jak i poprzez uczestnictwo w szkoleniach w Polsce i na forum międzynarodowym (m.in. w Meksyku). Brał czynny udział w tworzeniu badań, takich jak: „Morfometria kinetyki żuchwy u pacjentów z rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego” oraz „Zaburzenia czynnościowe układu stomatognatycznego w arytmetycznych wadach zgryzu”, które zostały wygłoszone na Zjazdach Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia w Książu oraz Polskiego Towarzystwa Stomatologii w Sekcji Ortopedycznej w Katowicach. Jest również współautorem licznych publikacji nt. stomatologii np. „Wprowadzenie do łuku zęba zatrzymanego ; postępowanie ortodontyczno – chirurgiczne. Metody, powikłania, przykład kliniczny”. W 2016 r ukończył studia doktoranckie oraz uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Dr Mateusz Falkowski już w 2014 rozpoczął szkolenie z zakresu ortodoncji nakładowej Invisalign w Meksyku, gdzie leczył pierwszego pacjenta tą metoda. Doświadczenie kliniczne zdobywał współpracując z najlepszymi specjalistami ortodoncji nakładkowej z Włoch, Niemiec, Meksyku oraz Tajlandii. Od tego czasu co roku leczy wciąż zwiększającą się grupę Pacjentów stosując do leczenia ortodontycznego nawet trudnych i powikłanych wad zgryzu wyłącznie aparaty nakładkowe Invisalign

Scroll to Top